PaliPali realizuje projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Dofinansowanie

Projekt pt. “Aplikacja mobilna i platforma PALIPALI gdy trzeba szybko szybko.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zredukowanie strat wynikających z przestojów i opóźnień montażowych i instalacyjnych związanych z brakami materiałowymi. Przy wykorzystaniu aplikacji PaliPali użytkownicy mogą natychmiast zareagować na wymienione trudności. Mikro firmy z sektora instalacyjnego czy montażowego niemal od zawsze zmagają się z problemem związanym z sytuacją nagłego braku materiału w trakcie wykonywanych prac u klienta. Braki te powodują koniecznośćprzerwania pracy i udania się do najbliższej hurtowni lub sklepu celem zakupienia brakującego towaru. Wspomniane braki materiałowe spowodować mogą nagłe zatrzymanie procesu budowlanego itp. Powyższe czynniki w sposób szczególny wpływają na realizację prac, a w sytuacjach krytycznych generują postoje i dodatkowe koszty. Tworzony produkt umożliwia użytkownikom rozwiązanie opisanego problemu w sposób nagły i bez generowania wysokich kosztów.

Krótki opis projektu:

Aplikacja łącząca Zamawiającego (firmy montażowe, instalacyjne, rzemieślnicze), kurierów (kierowców, dostawców) oraz hurtownie i sklepy, znacznie przyspieszająca proces dostaw w nagłych przypadkach. Rozwiązanie skierowane jest głównie do mikro przedsiębiorców branży budowlanej, montażowej i instalacyjnej, które pozwala na szybkie organizowanie dostawy produktu w przypadku jego nagłego braku w trakcie wykonywania robót. Jego działanie polega na stworzeniu zlecenia transportu zamówionego materiału np. z hurtowni na miejsce realizacji robót. Stworzony algorytm wybiera kurierów znajdujących się najbliżej miejsca podjęcia zlecenia i im w pierwszej kolejności proponuje wykonanie przejazdu. Zapewni to trwałość w trakcie wykonywania pracy bez konieczności jej przerywania i pilnego wyjazdu po brakujący materiał. Kluczowym jest system informatyczny, który zoptymalizuje czas dostawy, przeanalizuje trasę oraz styl jazdy kierowcy by wybrać optymalnego dostawcę i czas dostawy. Algorytmy na podst. miejsca, typu auta, historii kierowcy, wykonanych zleceń w najbliższej okolicy oraz aktualnego zlecenia zaproponują realizację zlecenia. Dzięki analizie godzin otwarcia np. hurtowni, ruchu ulicznego oraz lokalizacji dostępnych kierowców, aplikacja zleci realizację zlecenia kurierowi, który nawet w przypadku planowanego zamknięcia hurtowni w najbliższym czasie, będzie w stanie zrealizować zlecenie. Jeśli realizacja zlecenia nie jest możliwa, ta poinformuje zlecającego już na etapie tworzenia zamówienia. Bazy danych stale będą zapisywały informacje dot. zlecenia i czasu niezbędnego na odbiór przesyłki przypisując je bezpośrednio do kurierów oraz hurtowni. Rozwiązanie skierowane jest w pierwszej kolejności na rynki regionalne, planowane jest też wdrażanie zagranicą w zależności od potencjału. Projekt będzie realizowany w województwie podlaskim oraz lubelskim.

Planowane efekty: Usprawnienie procesów logistycznych związanych z transportem materiałów budowlanych na budowy przy wykorzystaniu aplikacji PaliPali. Wprowadzona aplikacja zredukuje koszty logistyczne prowadzonych przedsiębiorstw, przyspieszy realizację prac na placach budowy oraz bezpośrednio wpłynie na wydajność zasobów zaangażowanych w realizację projektów.

Wartość projektu: 1 359 770,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 998 132,80 zł
Umowa numer: POPW.01.01.02-20-0059/21-00