Oszczędź swój czas i pieniądze

Realizujesz wiele zadań w tym samym czasie? Brakuje materiałów na czas? Pracujesz więcej niż powinieneś lub nie masz czasu na inne rzeczy?

PaliPali wykorzystując innowacyjne technologie daje możliwość tworzenia zleceń transportowych, które realizowane są w najkrótszym możliwym terminie. Nie ma znaczenia czego potrzebujesz. Zamów kuriera PaliPali i śledź przesyłkę w aplikacji. 

Nie biegnij za problemami a rozwiąż je z PaliPali – respect  your time.

start aplikacji
Rozwój aplikacji w pierwszym roku
0

MIAST

 

Wersja MVP

FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI

Aplikacja PaliPali i PaliPali Drive

Współpracujące dwie aplikacje umożliwiające realizację pierwszych przesyłek, możliwość śledzenia pozycji i statusu zlecenia.

Zlecanie i odbiór przesyłek

Określenie podstawowych informacji nt. zlecenia: wielkość przesyłki, miejsce odbioru, miejsce dowozu oraz wartości zamówienia.
Weryfikacja SMS i kodem PIN odbiorcy przesyłek.

Konta i własne lokalizacje

Tworzenie kont pracowniczych połączonych z kontem firmowym, możliwość tworzenia bazy miejsc docelowych oraz miejsc zaopatrzenia.

Pierwsze opinie

SEKTOR BUDOWLANY

SEKTOR USŁUGOWY

KLIENCI INDYWIDUALNI

FAQ


KLIENT

Każda przewożona przesyłka jest przez nas ubezpieczona. Podczas tworzenia zlecenia, Zlecający podaje wartość przesyłki, która w przypadku uszkodzenia przesyłki jest zwracana Zlecającemu. Szczegóły związane z ubezpieczeniem przesyłek dostępne są w regulaminie aplikacji. 

Płatności realizowane są poprzez podłączenie karty bankomatowej lub kredytowej do swojego konta w aplikacji. Kwota wynikająca z realizacji zlecenia pobierana jest z podanej karty po jego zakończeniu. Istnieje możliwość podpięcia kilku kart płatniczych. W przypadku korzystania z możliwości realizacji zleceń z kont połączonych (pracowniczych) płatności realizowane są z karty podpiętej to konta głównego.

Łączenie kont polega na tworzeniu kont dla osób bezpośrednio współpracujących, które w sposób bezpośredni połączone są z kontem głównym. Poprzez nadanie odpowiednich uprawnień, istnieje możliwość tworzenia kont pracowniczych o rożnym poziomie zaawansowania. Wybrane konta będą mogły tworzyć zamówienia, edytować je, sprawdzać status realizacji zamówień, odebrać zamówienia lub sprawdzić historię i koszt zrealizowanych zamówień oraz tworzyć nowe konta. Edycja nadawanych uprawnień możliwa jest z konta głównego (firmowego).

Wielkość przesyłki określana jest na etapie tworzenia zlecenia. Do wyboru są trzy kategorie wielkości: S, M oraz L. Każda kategoria ma przypisaną maksymalną wagę oraz maksymalne wymiary. W przypadku braku pewności co do wielkości przesyłki, istnieje możliwość określenia jej składowych, wtedy algorytm aplikacji sam określi kategorię wielkości przewozu.

W przypadku, gdy Kurier jeszcze nie odebrał przesyłki Zlecający ma możliwość edycji zlecenia lub jego całkowite anulowanie i stworzenie nowego zlecenia. W przypadku, kiedy Kurier znajduje się już w miejscu odbioru, a zadeklarowany rozmiar przesyłki przekracza możliwości innego pojazdu, istnieje możliwość anulowania zlecenia poprzez przekazanie go innego Kurierowi. Algorytm aplikacji automatycznie wyszukuje kuriera mogącego zrealizować zlecenie o takim rozmiarze przesyłki. Koszty związane ze zmianą Kuriera ponosi Zlecający.

Tak, istnieje możliwość zaplanowania przesyłki. Aby to zrobić, Zlecający musi wprowadzić godzinę odbioru przesyłki lub orientacyjną godzinę dostarczenia przesyłki w miejsce docelowe. Algorytm aplikacji analizuje natężenie ruchu i w odpowiednim momencie daje Kurierowi możliwość podjęcia zlecenia, w taki sposób aby założone warunki odbioru i dostawy zostały spełnione. Należy mieć na uwadze, iż w sytuacjach losowych istnieje możliwość  dowozu przesyłki później, niż zostało to zadeklarowane. 

Każda przesyłka zabezpieczana jest przez Kuriera w taki sposób aby nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Za zabezpieczenie przesyłki na czas transportu odpowiedzialny jest Kurier. 

Aplikacja PaliPali daje możliwość śledzenia przesyłki w aplikacji w sposób dynamiczny. Istnieje możliwość wyświetlenia wszystkich realizowanych zamówień na mapie lub jednego konkretnego. Lokalizacja Kuriera na każdym etapie realizacji zamówienia jest monitorowana i wyświetlana na mapie miasta. Istnieje możliwość sprawdzenia statusu zamówienia, czasu niezbędnego do kolejnego etapu lub czasu potrzebnego do jego całkowitego zakończenia.

Istnieje możliwość realizowania zleceń między różnymi miastami lub o znacznej odległości. Decyzja o podjęciu takiego zamówienia podejmowana jest przez Kuriera, który dodatkowo otrzymuje informację o zleceniu przekraczającym standardową odległość. Realizacja takich zamówień wiąże się z dodatkową opłatą międzymiastową, którą ponosi Zlecający. Opłata ta zawiera również koszt powrotu Kuriera do miasta początkowego.

Uwaga: Chcąc zapewnić wysoką jakość świadczonych usług oraz aby zapewnić bezpieczeństwo osobom realizującym zlecenia każdorazowo Kurierowi przysługują kilkuminutowe przerwy w tracie realizowanego kursu. Ilość przerw uzależniona jest od długości trasy oraz czasu potrzebnego na jej pokonanie. Algorytm aplikacji na podstawie pokonanej trasy wyświetla w aplikacji kuriera informację o przysługującej mu przerwie.

Na każdym etapie realizacji zamówienia istnieje możliwość dodania nowych przystanków, ich usunięcie lub edycja pod względem kolejności. Wszystko w zależności od potrzeb zlecającego. 

W dalszej fazie rozwoju aplikacji PaliPali planowane jest wprowadzenie usługi umożliwiającej odbiór przesyłek z kilku miejsc. 

W przypadku braku gotowości przesyłki do odbioru Kurier poinformuje zlecającego o zaistniałej sytuacji. Zlecający podejmuje decyzję, czy Kurier w ramach realizowanego zlecenia powinien oczekiwać na jej odbiór, czy też zamówienie jest anulowane. W zależności od czasu oczekiwania, opłata za kurs może ulec zmianie. Koszty dodatkowe lub koszty anulowania zamówienia pokrywa Zlecający.

Algorytm aplikacji na bieżąco monitoruje lokalizację Kuriera. W przypadku wybrania dłuższej trasy przejazdu lub jej zmiany, na telefonie Kuriera wyświetlany jest komunikat z informacją o wydłużeniu trasy i o konieczności powrotu na najkrótszą trasę. W przypadku wydłużenia trasy przez Kuriera, Zlecający nie zostaje obciążony kosztem wynikającym z nieuzasadnionej zmiany trasy przez Kuriera. 

Sytuacje związane z wydłużeniem trasy każdorazowo analizowane są przez Zespół Wsparcia Technicznego PaliPali. W przypadku kilkukrotnego nieuzasadnionego wydłużenia trasy konto takich Kurierów jest blokowane.

Algorytm aplikacji wykorzystuje funkcję GPS, dzięki czemu stale analizuje warunki na drogach. Trasa wybierana jest z uwzględnieniem godzin szczytu, korków, robót drogowych i innych sytuacji losowych, które mogą wystąpić. Kurier realizujący zlecenie może podjąć decyzję o zmianie proponowanej trasy. W przypadku wydłużenia trasy w sposób znaczący Kurier informowany jest za pośrednictwem aplikacji o zaistniałej sytuacji. Zlecający nie jest obciążony kosztem wynikającym z nieuzasadnionej zmiany trasy przez Kuriera.

Zlecenia realizowane są przez zarejestrowanych i zweryfikowanych Kurierów. Nadawca przesyłki otrzymuje poprzez wiadomość SMS oraz wiadomość e-mail, imię i nazwisko Kuriera oraz kod PIN.  Aplikacja posiada szereg funkcji podnoszących poziom bezpieczeństwa realizacji zleceni. Odbieranie zamówionej przesyłki przez Kuriera, możliwe jest dopiero po wpisaniu dedykowanego kodu PIN lub zeskanowaniu kodu QR w aplikacji kuriera. Kod udostępniany jest Kurierowi dopiero po okazaniu dokumentu tożsamości osobie wydającej przesyłkę.

Algorytm aplikacji umożliwia Zlecającemu bieżące monitorowanie lokalizacji przesyłki i przebieg realizowanych kursu. Od momentu stworzenia zamówienia, Zlecający oraz Odbiorca otrzymują komunikaty push z informacją o aktualnym statusie zamówienia wraz z czasem potrzebnym do jego zakończenia. W momencie dostarczenie przesyłki w miejsce docelowe Zlecający otrzymuje końcowy komunikat z informacją o wartości zlecenia oraz czasie potrzebnym do jego realizacji.

Na czas transportu zlecenia każde z realizowanych zleceń jest ubezpieczone. Wysokość ubezpieczenia jest uzależniona od wartości przesyłki zadeklarowanej na etapie tworzenia zamówienia. W przypadku uwag do zrealizowanego zlecenia, podczas odbioru Odbierający może uzupełnić znajdujący się w aplikacji formularz zgłoszeniowy i zamieścić zdjęcia wskazujące rozmiar uszkodzeń. Każde zgłoszenie rozpatrywane jest przez Zespół Wsparcia Technicznego indywidualnie. 

Zabronione jest przewożenie materiałów niebezpiecznych i psychoaktywnych (tj. materiały wybuchowe, narkotyki), zwierząt oraz ludzi. Dokładny spis znajduje się w regulaminie aplikacji.

KURIER

Wymagamy jedynie, aby nasi Kurierzy byli pełnoletni, posiadali prawo jazdy kat. B orz posiadali samochód z ważnym ubezpieczeniem i przeglądem technicznym.

Kurier nie musi posiadać licencji taksówkarskiej, wystarczy prawo jazdy kat. B.

Przejazdy można realizować dowolnym pojazdem (również 3 drzwiowym). Bez znaczenia jest jego wielkość – aplikacja PaliPali daje możliwość przewożenia przesyłek w trzech rozmiarach: S, M oaz L.

Od właścicieli pojazdów wymagamy ważnego badania technicznego oraz ubezpieczenia OC.

Nie można współdzielić konta z innymi użytkownikami. Każda osoba realizująca zlecenia przy wykorzystaniu aplikacji PaliPali Drive musi posiadać własne konto.

Pierwszy kurs może być zrealizowany już 24h po rejestracji konta i uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego dla Kuriera.

Wynagrodzenie może być wypłacane w dwóch odstępach czasowych: raz na dwa tygodnie lub raz w miesiącu.

W chwili obecnej, Kurier musi prowadzić własną działalność gospodarczą. W przyszłości planujemy rozszerzyć naszą aplikację i wprowadzić możliwość realizacji zleceń na podstawie umowy zlecenia.

Tak, jeden pojazd może być współdzielony z innymi Kurierami.

Podczas realizacji kursów, Kurier musi posiadać przy sobie dokument tożsamości, prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz ważne ubezpieczenie pojazdu.

Nie ma określonej ani wymaganej minimalnej ilości realizowanych kursów. Należy jedynie pamiętać, że ich ilość wpływa na wysokość wynagrodzenia.

Kurier odpowiedzialny jest za odbiór przesyłki, sprawdzenie czy jest kompletna oraz dobrze zabezpieczona na czas podróży. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości Kurier w dowolnej chwili może zgłosić nieprawidłowość w aplikacji wypełniając odpowiedni formularz i dołączając zdjęcia.

Przed podjęciem zlecenia, Kurier dostaje informacje na temat danych Zlecającego (imię), wielkości przesyłki oraz odległości, która będzie wymagana do zrealizowania całego zlecenia.

Tak, jest możliwość podjęcia kursu międzymiastowego. W takim przypadku, algorytm obliczający koszt realizacji kursu uwzględnia również czas powrotu do miejscowości, z której rozpoczął się kurs. 

Informacja o wystąpieniu kursu międzymiastowego wyświetlana jest wraz z podstawowymi informacjami na temat zlecenia przed jego podjęciem.

Podczas odbioru, Kurier zobligowany jest do okazania dokumentu tożsamości nadawcy przesyłki. Po weryfikacji tożsamości Kuriera otrzyma on kod odbioru, który należy wprowadzić w aplikacji PaliPali Drive. Po wprowadzeniu poprawnego kodu Kurier otrzyma przesyłkę lub dokument WZ upoważniający go do odbioru na magazynie.

W takim przypadku, należy niezwłocznie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formularz można wypełnić w aplikacji PaliPali Drive. Kurier ma również możliwość kontaktu z osobą zlecającą i ustalenia, czy przesyłka ma zostać odebrana czy też w przypadku braku materiałów wolnych od wad zamówienie ma zostać anulowane.

W przypadku, gdy przesyłka okazała się większa niż jej zadeklarowana wielkość lub jej przewóz może zagrać bezpieczeństwu Kuriera lub innych uczestników ruchu drogowego, istnieje możliwość anulowania zlecenia. Należy wtedy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się w aplikacji. Algorytm aplikacji automatycznie wyszuka nowego Kuriera mogącego zrealizować zlecenie.

W przypadku, kiedy wielkość przesyłki została źle zadeklarowana przez zamawiającego Kurier otrzyma rekompensatę za zrealizowaną część kursu.

W przypadku, gdy miejsce odbioru przesyłki jest zamknięte, Kurier powinien w pierwszym kroku poinformować o tym Zlecającego. Następnie należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy  w aplikacji oraz anulować zlecenie.

W przypadku, kiedy zlecenie zostało stworzone po godzinach otwarcia hurtowni Kurier otrzyma rekompensatę za zrealizowaną część kursu.

W przypadku uszkodzenia przesyłki, należy niezwłocznie wypełnić formularz zgłoszeniowy  znajdujący się w aplikacji oraz poinformować zlecającego o zaistniałej sytuacji. 

Każdorazowo sytuacja uszkodzenia przesyłki jest rozwiązywana indywidualnie przez Zespół Wsparcia Technicznego.

W takiej sytuacji, należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Algorytm aplikacji automatycznie wyszuka nowego Kuriera, który może podjąć się realizacji rozpoczętego zlecenia.

W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Odbiorcą przesyłki, Kurier może skontaktować się bezpośrednio z osobą, która zleciła jego kurs.

Przesyłka jest odbierana bezpośrednio przez Odbiorcę przesyłki. Kurier nie jest zobligowany do jej wniesienia.

Regulamin aplikacji PaliPali pozwala jedynie na realizację kursów związanych z przewozem rzeczy, nie osób.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie? Skontaktuj się za pomocą formularza kontakt.