PaliPali realizuje projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Oszczędź swój czas i pieniądze

Realizujesz wiele zadań w tym samym czasie? Brakuje materiałów na czas? Pracujesz więcej niż powinieneś lub nie masz czasu na inne rzeczy?

PaliPali wykorzystując innowacyjne technologie daje możliwość tworzenia zleceń transportowych, które realizowane są w najkrótszym możliwym terminie. Nie ma znaczenia, czego potrzebujesz. Zamów kuriera PaliPali i śledź przesyłkę w aplikacji. 

Nie biegnij za problemami, a rozwiąż je z PaliPali – respect  your time.

0

20

MIAST

 

FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI

ekrany razem

Oszczędność 

Zredukuj koszt transportu nawet o 10% względem własnego transportu.

 

Realizacja zadań

Realizuj zadania, które zaplanujesz bez względu na nieprzewidziane braki.

Ogranicz przestoje

Skorzystaj z możliwości błyskawicznego transportu i zmniejsz ilość przestojów prac.

Konta i własne lokalizacje

Tworzenie kont pracowniczych połączonych z kontem firmowym, możliwość tworzenia bazy miejsc docelowych oraz miejsc zaopatrzenia.

Łatwość zamówień

15 sekund – tyle czasu musisz poświęcić żeby stworzyć zamówienie. 

Oszczędź pieniądze i zyskaj czas

Oszczędź paliwo i czas. Skorzystaj z usług Kuriera, który jest blisko Twojej przesyłki. 

Zlecanie i odbiór przesyłek

Określenie podstawowych informacji nt. zlecenia: wielkość przesyłki, miejsce odbioru, miejsce dowozu oraz wartości zamówienia.
Weryfikacja SMS i kodem PIN odbiorcy przesyłek.

Rozwiąż swoje problemy

Kupuj to, co chcesz i kiedy chcesz. Brak pojazdu lub odległość nie stanowi już problemu.

Trzy aplikacje PaliPali

Współpracujące aplikacje dla Zamawiającego, Kuriera oraz Partnera flotowego umożliwiają realizację pierwszych przesyłek, możliwość śledzenia pozycji i statusu zlecenia.

Pierwsze opinie

SEKTOR BUDOWLANY

SEKTOR USŁUGOWY

KLIENCI INDYWIDUALNI

FAQ


KLIENT

Płatności realizowane są poprzez podłączenie karty debetowej lub kredytowej do konta w aplikacji. Kwota wynikająca z realizacji zlecenia pobierana jest z podanej kart. Istnieje możliwość podpięcia kilku kart płatniczych. W przypadku realizacji zleceń z kont połączonych (pracowniczych), płatności realizowane są z karty podpiętej do konta głównego.

Łączenie kont polega na tworzeniu profili dla osób współpracujących, które w sposób bezpośredni połączone są z kontem głównym. Poprzez nadanie odpowiednich uprawnień, istnieje możliwość tworzenia profili dla pracowników o rożnym poziomie zaawansowania. Wybrane osoby będą mogły tworzyć zamówienia, edytować je, sprawdzać status realizacji zamówień, odebrać zamówienia lub sprawdzić historię i koszt zrealizowanych zamówień oraz tworzyć nowe konta. Edycja nadawanych uprawnień możliwa jest z konta głównego (firmowego).

Wielkość przesyłki określana jest na etapie tworzenia zlecenia. Do wyboru są trzy kategorie wielkości: S, M oraz L. Każda kategoria ma przypisaną maksymalną wagę oraz maksymalne wymiary. W przypadku braku pewności co do wielkości przesyłki, istnieje możliwość określenia jej składowych, wtedy algorytm aplikacji sam określi kategorię wielkości przewozu.

W przypadku, gdy Kurier jeszcze nie odebrał przesyłki Zlecający ma możliwość anulowania i stworzenie nowego zlecenia. W przypadku, kiedy Kurier znajduje się już w miejscu odbioru, a zadeklarowany rozmiar przesyłki przekracza możliwości pojazdu, istnieje możliwość anulowania tego zlecenia i stworzenia nowego na jego bazie. Algorytm aplikacji automatycznie wyszukuje kuriera mogącego zrealizować zlecenie o takim rozmiarze przesyłki. Koszty związane ze zmianą Kuriera ponosi Zlecający.

Tak, istnieje możliwość zaplanowania przesyłki. Aby to zrobić, Zlecający musi wprowadzić datę i godzinę, o której automatycznie zostanie złożone zamówienie na dostawę. Należy mieć na uwadze, iż w sytuacjach losowych istnieje możliwość dowozu przesyłki później, niż zostało to zadeklarowane. 

Każda przesyłka powinna być zabezpieczona przez hurtownię lub sklep w taki sposób, aby nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Nasi kurierzy dołożą wszelkich starań, żeby dotarła na miejsce nienaruszona. 

Aplikacja PaliPali daje możliwość śledzenia przesyłki w aplikacji w sposób dynamiczny. Lokalizacja Kuriera na każdym etapie realizacji zamówienia jest monitorowana i wyświetlana na mapie. Istnieje możliwość sprawdzenia statusu zamówienia oraz czasu pozostałego do dostawy.

Istnieje możliwość realizowania zleceń między różnymi miastami, nawet o znacznej odległości. Warunkiem jest, aby przynajmniej w jednym z tych miast działała aplikacja. Decyzja o podjęciu takiego zamówienia podejmowana jest przez Kuriera, który dodatkowo otrzymuje informację o zleceniu przekraczającym standardową odległość. Realizacja takich zamówień wiąże się z dodatkową opłatą międzymiastową, którą ponosi Zlecający. Opłata ta zawiera koszt powrotu Kuriera do miasta początkowego.

W przypadku braku gotowości przesyłki do odbioru Kurier poinformuje zlecającego o zaistniałej sytuacji. Zlecający podejmuje decyzję, czy Kurier w ramach realizowanego zlecenia powinien oczekiwać na jej odbiór, czy też zamówienie jest anulowane. W zależności od czasu oczekiwania, opłata za kurs może ulec zmianie. Koszty dodatkowe lub koszty anulowania zamówienia pokrywa Zlecający.

Algorytm aplikacji na bieżąco monitoruje lokalizację Kuriera. W przypadku wybrania dłuższej trasy przejazdu lub jej zmiany, na telefonie Kuriera wyświetlany jest komunikat z informacją o wydłużeniu trasy i o konieczności powrotu na najkrótszą trasę. W przypadku wydłużenia trasy przez Kuriera, Zlecający nie zostaje obciążony kosztem wynikającym z nieuzasadnionej zmiany trasy przez Kuriera. 

Sytuacje związane z wydłużeniem trasy każdorazowo analizowane są przez Zespół Wsparcia Technicznego PaliPali. W przypadku kilkukrotnego nieuzasadnionego wydłużenia trasy konto takich Kurierów jest blokowane.

Algorytm aplikacji korzysta z danych o natężeniu ruchu, a także o zdarzeniach na drogach. Trasa wybierana jest z uwzględnieniem godzin szczytu, korków, robót drogowych i innych sytuacji losowych, które mogą wystąpić. Kurier realizujący zlecenie może podjąć decyzję o zmianie proponowanej trasy. W przypadku wydłużenia trasy w sposób znaczący Kurier informowany jest za pośrednictwem aplikacji o zaistniałej sytuacji. Zlecający nie jest obciążony kosztem wynikającym z nieuzasadnionej zmiany trasy przez Kuriera.

Zlecenia realizowane są przez zarejestrowanych i zweryfikowanych Kurierów. Nadawca przesyłki otrzymuje poprzez wiadomość SMS imię i nazwisko Kuriera oraz kod PIN.  Aplikacja posiada szereg funkcji podnoszących poziom bezpieczeństwa realizacji zlecenia. Odebranie zamówionej przesyłki przez Kuriera, możliwe jest dopiero po wpisaniu dedykowanego kodu PIN w aplikacji kuriera. Kod udostępniany jest Kurierowi dopiero po okazaniu dokumentu tożsamości osobie wydającej przesyłkę.

Algorytm aplikacji umożliwia Zlecającemu bieżące monitorowanie lokalizacji przesyłki i przebieg realizowanego kursu. Od momentu stworzenia zamówienia, Zlecający oraz Odbiorca otrzymują komunikaty push z informacją o aktualnym statusie zamówienia wraz z czasem potrzebnym do jego zakończenia. W momencie dostarczenie przesyłki w miejsce docelowe Zlecający otrzymuje końcowy komunikat z informacją o koszcie zlecenia oraz czasie  jego realizacji.

Na czas transportu zlecenia każde z realizowanych zleceń jest ubezpieczone. Wysokość ubezpieczenia jest uzależniona od wartości przesyłki zadeklarowanej na etapie tworzenia zamówienia. W przypadku uwag do zrealizowanego zlecenia, podczas odbioru Odbierający może uzupełnić znajdujący się w aplikacji formularz zgłoszeniowy i zamieścić zdjęcia wskazujące rozmiar uszkodzeń. Każde zgłoszenie rozpatrywane jest przez Zespół Wsparcia Technicznego indywidualnie. 

Zabronione jest przewożenie materiałów niebezpiecznych i psychoaktywnych (tj. materiały wybuchowe, narkotyki), zwierząt oraz ludzi. Dokładny spis znajduje się w regulaminie aplikacji.

KURIER

Wymagamy jedynie, aby nasi Kurierzy byli pełnoletni, posiadali prawo jazdy kat. B oraz posiadali samochód z ważnym ubezpieczeniem OC i przeglądem technicznym. Niektórzy Partnerzy flotowi oferują możliwość wynajęcia pojazdu. 

Kurier nie musi posiadać licencji taksówkarskiej, wystarczy prawo jazdy kat. B.

Przejazdy można realizować dowolnym samochodem. Bez znaczenia jest jego wielkość – aplikacje PaliPali dają możliwość przewożenia przesyłek w trzech rozmiarach: S, M oaz L.

Od właścicieli pojazdów wymagamy ważnego badania technicznego oraz ubezpieczenia OC.

Nie można współdzielić konta z innymi użytkownikami. Każda osoba realizująca zlecenia przy wykorzystaniu aplikacji PaliPali Drive musi posiadać własne konto.

Pierwszy kurs może być zrealizowany już 24h po rejestracji konta i uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego dla Kuriera.

Wynagrodzenie może być wypłacane w tygodniowych okresach rozliczeniowych. 

Kurier może, ale nie musi prowadzić własnej działalności gospodarczej. Istnieje możliwość realizacji zleceń w ramach działaności Partnera flotowego.

Tak, jeden pojazd może być współdzielony z innymi Kurierami.

Podczas realizacji kursów Kurier musi posiadać przy sobie jedynie dokument tożsamości.

Nie ma określonej ani wymaganej minimalnej ilości realizowanych kursów. Należy jedynie pamiętać, że ich ilość wpływa na wysokość wynagrodzenia.

Kurier odpowiedzialny jest za odbiór przesyłki, sprawdzenie czy jest kompletna oraz dobrze zabezpieczona na czas podróży. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości Kurier w dowolnej chwili może zgłosić nieprawidłowość w aplikacji wypełniając odpowiedni formularz i dołączając zdjęcia.

Przed podjęciem zlecenia Kurier dostaje następujące informacje:

  • wynagrodzenie jakie otrzyma za realizację zlecenia
  • kategorię rozmiaru przesyłki
  • odległość i czas dotarcia do punktu nadania
  • odległość i czas dotarcia od punktu nadania do punktu odbioru
  • czas potrzebny na powrót w przypadku zleceń międzymiastowych

Tak, jest możliwość podjęcia kursu międzymiastowego. W takim przypadku, algorytm obliczający koszt realizacji kursu uwzględnia również czas powrotu do miejscowości, z której rozpoczął się kurs. 

Informacja o wystąpieniu kursu międzymiastowego wyświetlana jest wraz z podstawowymi informacjami na temat zlecenia przed jego podjęciem.

Podczas odbioru, Kurier zobligowany jest do okazania dokumentu tożsamości nadawcy przesyłki. Po weryfikacji tożsamości Kuriera otrzyma on kod odbioru, który należy wprowadzić w aplikacji PaliPali Drive. Po wprowadzeniu poprawnego kodu Kurier otrzyma przesyłkę lub dokument WZ upoważniający go do odbioru na magazynie.

W takim przypadku, należy niezwłocznie użyć opcji „zgłoś problem” i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formularz można wypełnić w aplikacji PaliPali i PaliPali Drive. Kurier ma również możliwość kontaktu z osobą zlecającą i ustalenia, czy przesyłka ma zostać odebrana czy też w przypadku braku materiałów wolnych od wad zamówienie ma zostać anulowane.

W przypadku, gdy przesyłka okazała się większa niż jej zadeklarowana wielkość lub jej przewóz może zagrać bezpieczeństwu Kuriera lub innych uczestników ruchu drogowego, istnieje możliwość anulowania zlecenia. Należy wtedy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się w aplikacji. Algorytm aplikacji automatycznie wyszuka nowego Kuriera mogącego zrealizować zlecenie.

W przypadku, kiedy wielkość przesyłki została źle zadeklarowana przez zamawiającego Kurier otrzyma rekompensatę za zrealizowaną część kursu.

W przypadku, gdy miejsce odbioru przesyłki jest zamknięte, Kurier powinien w pierwszym kroku poinformować o tym Zlecającego. Następnie należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy  w aplikacji oraz anulować zlecenie.

Kurier otrzyma rekompensatę za zrealizowaną część kursu.

W przypadku uszkodzenia przesyłki, należy niezwłocznie wypełnić formularz zgłoszeniowy  znajdujący się w aplikacji oraz poinformować zlecającego o zaistniałej sytuacji. 

Każdorazowo sytuacja uszkodzenia przesyłki jest rozwiązywana indywidualnie przez Zespół Wsparcia Technicznego.

W takiej sytuacji, należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Algorytm aplikacji automatycznie wyszuka nowego Kuriera, który może podjąć się realizacji rozpoczętego zlecenia.

W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Odbiorcą przesyłki, Kurier może skontaktować się bezpośrednio z osobą, która zleciła jego kurs. Jeśli nie uda się nawiązać kontaktu, należy użyć opcji zgłoś problem. 

Przesyłka jest odbierana bezpośrednio przez Odbiorcę przesyłki. Kurier nie jest zobligowany do jej wniesienia.

Regulamin aplikacji PaliPali pozwala jedynie na realizację kursów związanych z przewozem rzeczy, nie osób.